The nieuwe website is te vinden op www.happy-life.org

Voedselpakketten voor arme Almeerse gezinnen

Je zult het misschien niet geloven, maar stichting Voedsel Loket Almere verzorgt voedselpakketten voor 150 gezinnen in Almere! Daarom starten wij een nieuwe actie om donateurs te werven om arme gezinnen te voorzien van voedselpakketten. Hiervoor hanteren we een persoonlijk aanpak.

Stichting Voedsel Loket Almere
Sinds een paar jaar is in Almere stichting VLA actief. De afkorting VLA staat voor "Voedsel Loket Almere". Zij houdt zich bezig met het verstrekken van voedselpakketten aan inwoners van de stad die door omstandigheden voor kortere of langere tijd onder bestaansminimum verkeren. De hoofdoorzaak van geldproblemen is vaak de lange wachttijd voor een uitkering of een onoverzichtelijke schuldpositie. Maar ook asielzoekers in afwachting van hun beroep hebben, hoewel legaal in Nederland, geen inkomen en dus geen eten. Voor hen is het niet mogelijk om naast hun vaste lasten voldoende geld over te houden om genoeg en verantwoord eten te kopen.

De toetsing om in aanmerking te komen voor een voedselpakket wordt door de lokale hulpverlening gedaan. De criteria die door hen worden vastgesteld worden weer gecontroleerd door Algemeen Maatschappelijk Werk. Een van de criteria is een, na het betalen van de vaste lasten, netto besteedbaar maandinkomen van:

- € 150 voor een alleenstaande;
- € 50 daar bovenop voor iedere volwassene meer;
- € 25 voor ieder kind dat tot de huishouding behoort.

Meewerken aan schuldhulpsanering is één van de verplichtingen om in aanmerking te komen voor een voedselpakket. Hoe zien de pakketten eruit? Er is voor gekozen om de pakketten samen te stellen volgens de "schijf van vijf". Dit betekent zowel verse als houdbare artikelen, en er worden ook zaken als zeep en shampoo aan toegevoegd. Op dit moment verstrekt stichting VLA aan 150 gezinnen een pakket en staan er nog 32 op de wachtlijst. Het verstrekken van voedselpakketten wordt gezien als overbrugging naar zelfredzaamheid en het leveren van voedselpakketten heeft dan ook een tijdelijk karakter. Pakketten worden gedurende maximaal 12 maanden verstrekt, tenzij het bestuur van de stichting hier anders over beslist. Het gemiddelde is 4 maanden.

Naast door het voedselloket gratis ontvangen producten, zullen er ook altijd producten moeten worden bijgekocht, en hier is geld voor nodig. De gemeente heeft voor dit jaar en volgend jaar € 25.000,- subsidie uitgetrokken, maar dit is bij lange na niet genoeg om de huur van opslagruimte en het aanschaffen van artikelen te kunnen bekostigen. Daarom heeft de stichting úw hulp hard nodig.

Hoe gaat Stichting Happy Life stichting VLA helpen?
Wij gaan op zoek naar zogenaamde ‘combi donateurs’, die een bedrag willen doneren dat geheel of gedeeltelijke ten goede komt aan voedselpakketten. De donateur kan zelf aangeven welk deel hij aan voedselpakketten ten goede wil laten komen en welk deel hij voor de projecten van Happy Life wil bestemmen. Met de donaties zullen wij in samenwerking met het Voedsel Loket Almere het aantal gezinnen dat geholpen wordt uitbreiden. Ons doel is om aan het eind van het jaar genoeg van deze ‘combi donateurs’ gevonden te hebben om 3 gezinnen per maand te kunnen financieren.

In totaal zijn er zo’n 250 arme gezinnen in Almere en wij hopen natuurlijk zoveel donateurs te kunnen werven dat we alle gezinnen in Almere kunnen helpen. Om alle 250 arme gezinnen in Almere elke 2 weken te kunnen voorzien van een voedselpakket hebben wij:

  • 6000 donateurs nodig die 1 pakket per jaar doneren
  • 1000 donateurs nodig die 6 pakketten per jaar doneren
  • 250 donateurs nodig die elke maand 2 voedselpakketten doneren

Wij zullen met een folder bij de mensen langs de deuren gaan om te praten over het armoede probleem in Almere en de beide stichtingen. De folder zullen we achterlaten, evenals een enquête zodat we achteraf een evaluatie kunnen houden van de gehouden actie.

Wij hopen op veel steun!!

Wij streven 100% charity na. Wij houden de kosten laag. Alle donaties komen ten goede aan onze projecten.

Status van deze actie:

Datum 26 mei 2008
Aantal 'combi' donateurs 4
Donaties per maand € 31

12.9%

© 2006 - 2019 | Privacy | Statuten | KvK 39095033 | +31.368449607 | mail@helpelkaar.info

Powered by Dutch Web Promotion