The nieuwe website is te vinden op www.happy-life.org

Happy Life steunt de Sekolah Dasar (lagere school) #5 in Nyuhtebel op Bali

In Nyuhtebel, een klein dorp gelegen op Oost-Bali in de provincie Karangasem staat een van de vele lagere scholen die het prachtige eiland Bali rijk is. Het is de Sekolah Dasar nummer 5. De school biedt onderdak aan (op het ogenblik) 141 leerlingen, verdeeld over de klassen 1 t/m 6 (In Nederland groep 3 t/m 8). De school zelf is bouwkundig in een redelijke conditie (wat niet van alle scholen gezegd kan worden) maar het ontbreekt aan drie, voor een school elementaire voorwaarden, namelijk:

• Voldoende leerboeken
• Bruikbare schoolborden
• Adequaat sanitair

Leerboeken
Het tekort aan leerboeken, net als op heel veel andere scholen, is nijpend. Per vak (taal, rekenen etc.) zijn er absoluut onvoldoende boeken om effectief lesgeven mogelijk te maken. Vaak moet men zich behelpen met 1 boek per 3 of 4 leerlingen. Het komt zelfs voor dat er maar 1 boek beschikbaar is voor de leerkracht. Deze schrijft de les over op het (aftandse) schoolbord en de leerlingen “pennen” de stof over in hun schriftjes. Dat dit het leertempo niet ten goede komt laat zich raden. Maar er is nog een ander probleem, door het gebrek aan boeken komt er van huiswerk maken ook niet veel.
Om hier verbetering in te brengen is door de Stichting Happy Life, in samenwerking met de Stichting Steunpunt Bali, besloten deze school van de noodzakelijk boeken te voorzien. De lokale vertegenwoordiger van Steunpunt Bali heeft een inventarisatie uitgevoerd en via de boekhandel een begroting opgesteld. In november zullen de boeken worden besteld en verwacht wordt dat deze in december geleverd worden. Dan zijn ook 2 bestuursleden van Steunpunt Bali in Bali om de boeken namens Happy Life te overhandigen.

Bruikbare schoolborden
Sinds de bouw van de school, een jaar of 20 geleden, doen de schoolborden al dienst en zijn tot op de draad versleten. Happy Life gaat ook hierin verbetering brengen. Door het ter beschikking stellen van de noodzakelijke hoeveelheid schoolbordenverf en schilderattributen wordt de school zelf in staat gesteld (met hulp van de ouders) om de schoolborden een opknapbeurt te geven.

Adequaat sanitair
Het sanitair van de school bestaat uit 2 toiletten, ondergebracht in een apart gebouwtje. Ze zijn ook zo’n 20 jaar oud en in deplorabele staat.
Naast een hurk-toilet is er ook een waterbak (mandibak) per toilet geplaatst. Het water hieruit wordt gebruikt om “door te spoelen”. Echter, niet de gehele vloer is betegeld waardoor het toilet dan ook niet goed is schoon te houden en dat ruik je al op afstand.
Happy Life gaat er samen met Steunpunt Bali voor zorgen dat deze toiletten worden opgeknapt, zodat de hygiene op een aanvaardbaar peil kan worden gebracht en gehouden.

Bali | Nyuhtebel | Sekolah Dasar number 5 Bali | Nyuhtebel | Sekolah Dasar number 5 Bali | Nyuhtebel | Sekolah Dasar number 5 Bali | Nyuhtebel | Sekolah Dasar number 5 Bali | Nyuhtebel | Sekolah Dasar number 5 Bali | Nyuhtebel | Sekolah Dasar number 5 Bali | Nyuhtebel | Sekolah Dasar number 5 Bali | Nyuhtebel | Sekolah Dasar number 5 Bali | Nyuhtebel | Sekolah Dasar number 5 Bali | Nyuhtebel | Sekolah Dasar number 5 Bali | Nyuhtebel | Sekolah Dasar number 5 Bali | Nyuhtebel | Sekolah Dasar number 5 Bali | Nyuhtebel | Sekolah Dasar number 5 Bali | Nyuhtebel | Sekolah Dasar number 5 Bali | Nyuhtebel | Sekolah Dasar number 5 Bali | Nyuhtebel | Sekolah Dasar number 5 Bali | Nyuhtebel | Sekolah Dasar number 5 Bali | Nyuhtebel | Sekolah Dasar number 5 Bali | Nyuhtebel | Sekolah Dasar number 5
© 2006 - 2019 | Privacy | Statuten | KvK 39095033 | +31.368449607 | mail@helpelkaar.info

Powered by Dutch Web Promotion