The nieuwe website is te vinden op www.happy-life.org

Project in Langbinsi nadert voltooiing!

Langbinsi hoofdgebouw Stichting Happy Life heeft in samenwerking met stichting TACCO een project uitgevoerd in Langbinsi, in het noordelijke gedeelte van Ghana. Stichting TACCO realiseert al jaren projecten in Ghana met het doel het verbeteren van de levens van kansarme kinderen. Zoals veel ontwikkelingslanden heeft Ghana zeer veel te lijden gehad door een geschiedenis van economische moeilijkheden. Dit heeft een verwoestend effect gehad op de algemene levensomstandigheden en met name ook het onderwijs.
De projecten die TACCO uitvoert worden geleid door een team van lokale en buitenlandse vrijwilligers. Samen met de lokale bevolking wordt gezorgd voor genoeg mankracht en materiaal.

Langbinsi Kids Het project in Langbinsi is het realiseren van een creche, die voorheen gehuisvest was in een overheidsgebouw dat niet voldeed. Er was geen behoorlijk sanitair, geen speelplaats en bovendien had het district het gebouw teruggevordert, waardoor de creche er uit moest. Stichting TACCO heeft toen een plan gemaakt voor het bouwen van meerdere zaken: een hoofdgebouw met 2 klaslokalen, een computer centrum, een bibliotheek, een toiletgebouw, een watertank en een speelplaats.

Het project werd in fases opgesplitst zodat het makkelijker te overzien zou zijn en daardoor een grotere kans van slagen had. De eerste fase hield in het realiseren van het hoofdgebouw, de toiletten, een watervoorziening en een buitenspeelplaats. Allereerst werd begonnen met het eerste deel van deze fase, de fundering voor het hoofdgebouw. Dit werd al aan het eind van de zomer van 2008 voltooid.

Nadat dit eerste deel af was, was ook het geld bij TACCO op. In het najaar van 2008 werd daarom stichting Happy Life gevraagd een bijdrage te leveren. Een overeenkomst werd gesloten waarin 6000 euro werd toegezegd. Hierna kon worden verdergegaan met de voorbereidingen voor de bouw van het hoofdgebouw. In januari 2009 zijn Jan Tuithof en Antwiwaa Appua 2 weken naar Langbinsi geweest om samen met de plaatselijke bevolking aan het gebouw te werken.

Extra raam nodig Op weg ernaartoe De creche in gebruik
Jan: "Vanwege de slechte kwaliteit hout in het noorden van Ghana werd hout uit het meer zuidelijk gelegen Kumasi gehaald. Dit had als voordeel dat we lokale houtbewerkers in dienst konden nemen om de raam- en deurstijlen te maken. Hiermee stimuleerden we dus ook de lokale economie."

Halverwege de bouw bleek dat de marktcondities erg gunstig waren om ook het dak erop te zetten. Hiervoor is na uitvoerig overleg en evaluatie met stichting Happy Life een extra 2000 euro overgemaakt, zodat ook dit deel kon worden afgerond.

Raamstijl maken Jan: "Door de grote aanmoediging en inzet van de bevolkingsleiders kon het project binnen de gestelde tijd worden afgerond. Hierdoor raakten we zo enthousiast dat we het dak ook maar meteen wilden doen. Echter hier kwamen we met een geld probleem te zitten. Gelukkig kon na overleg met Happy Life snel worden overgegaan tot aankoop van de dakplaten (2000 euro)."

Om ervoor te zorgen dat de kosten verantwoord zouden kunnen worden werd door TACCO een speciaal formulier gemaakt waarop de uitgaves moesten worden gedeclareerd. Echter de lokale bevolking is totaal niet gewend aan dit soort papierwerk waardoor er helaas toch enkele discrepanties zijn ontstaan in de financiŽle administratie.

Muren verven Jan: "De bijna dagelijkse verandering in prijs van de materialen zorgde zo nu en dan voor paniek! Toch lukte het ons binnen het budget te blijven zodat we er zeker van konden zijn het project te kunnen afronden."

Er werd door iedereen hard gewerkt. Nadat het gebouw af was, werden plannen gemaakt voor de andere deelprojecten zoals de watervoorziening, toiletten, een wasruimte, keuken, de inrichting van de creche en een buitenspeelplaats.

Jan: "Nadat we alle voorbereidingen voor de benodigdheden, het werk en andere kosten hadden gedaan, verlieten we Langbinsi met een gerust gevoel, wetende dat de nieuwe creche snel klaar zou zijn voor opening!"

Marie Duthilleul is midden juni naar Langbinsi afgereisd om deze plannen te gaan realiseren. Door een gunstige inkoop van de materialen voor het hoofdgebouw en het dak is er nog geld over waardoor een gedeelte van de vervolg projecten bekostigd kan worden.

Na schooltijd Watertank bouwen Stenen voor de watertank
Marie: "De creche sluit dagelijks om 13.00u. Dit geeft de mogelijkheid de lokalen als bibliotheek te gaan gebruiken voor jongeren en anderen uit de gemeente. We zijn bezig met het ophangen van boekenplanken langs de muren, die echter wel hoog genoeg hangen om de boeken te beschermen tegen de kinderen die in de ochtend naar de creche komen."

De eerste fase is helemaal af. In het hoofdgebouw zullen in de beide lokalen plaquettes komen te hangen om te refereren naar de organisaties die het mogelijk hebben gemaakt deze creche te vernieuwen. Er wordt gedacht aan een TACCO-room en een Happy Life-room. Een mooi aandenken.

Op de fotoís is goed te zien hoe het werk vordert. Meer fotoís zijn te vinden in het fotoalbum.
Je vindt hier zowel foto's van het werk als van het in gebruik zijn van de creche.

Watertank bouwen Schommel op de buitenspeelplaats Naar huis

© 2006 - 2019 | Privacy | Statuten | KvK 39095033 | +31.368449607 | mail@helpelkaar.info

Powered by Dutch Web Promotion