The nieuwe website is te vinden op www.happy-life.org

Nieuwsbrief 2006

Wat hebben we tot nu toe gedaan?
Oprichting van de stichting
Begin 2006 hadden we het idee om samen met anderen vanuit een positieve gedachte te werken aan een gelukkiger samenleving. Al gauw besloten we wat onze missie en werkwijze zou worden. Aangezien we niet alles van te voren exact uitgedacht hadden, besloten we om vooral actie te ondernemen en ons gaandeweg te verbeteren. Vanaf dat moment kwamen we regelmatig met verschillende mensen bij elkaar om dit idee uit te werken.

We hebben diverse ontmoetingen en gesprekken gehad met andere organisaties en personen die zich inzetten voor goede doelen. We wilden graag weten hoe het er in de praktijk aan toe gaat: van fondswerving tot het uitvoeren van de projecten zelf.

Prinsze Visscher MilderHet resultaat hiervan is de oprichting van Stichting Happy Life en het daarbij behorende netwerk. We konden ons geen mooiere oprichting bedenken doordat de notaris “Prinsze Visscher Milder” ons geen kosten in rekening bracht. Dit paste erg goed in onze werkwijze om zo min mogelijk kosten te maken zodat er zoveel mogelijk geld besteed kan worden aan de toekomstige projecten. Mede daarom is één van onze belangrijkste communicatiemiddelen deze website: de kosten zijn erg laag en inmiddels is het internet voor veel mensen toegankelijk.

Verkenning in Haïti
Lumode, ook deel van het Happy Life netwerk, is in juli 2006 met vakantie gegaan naar Haïti. Het leek ons een ideaal moment om dit te combineren met een kleine verkenning in Haïti. Met €330 op zak is o.a. een bijeenkomst georganiseerd met 20 personen uit een arm dorp genaamd Ponigo en zijn er materialen gekocht voor een schooltje. De dorpelingen waren erg positief over een mogelijke samenwerking met Happy Life. Door deze “verkenning” hebben we meer inzicht gekregen en contacten gelegd voor toekomstige projecten.

Binnenkort is het complete verslag te lezen.
Broeder Gerard
Broeder GerardDoor de opbrengsten van de expositie / fundraising van 15 oktober j.l. hebben we over een periode van 1 tot 2 jaar ongeveer €400 aan maandelijkse inkomsten. We gaan met broeder Gerard afstemmen hoe we zijn werk en missie nu concreet kunnen ondersteunen. Het idee is om bijvoorbeeld de kinderen van de straatmeisjes in gelegenheid te stellen om naar school te gaan. Per jaar kost dat per kind €350.

Hou dit project in de gaten!

Voedselloket Almere (VLA)
Voedselloket AlmereIn Almere zijn we ook in gesprek geweest met Voedselloket Almere. Deze organisatie verzorgt voedselpakketten voor arme gezinnen in Almere en was op dat moment bijna door haar voedselvoorraad heen. In het kader van elkaar helpen gaat Happy Life in de toekomst actie ondernemen om Almeerders te bewegen om een gezin te sponsoren met een voedselpakket.

Terugblik op de expositie:
Op 15 oktober jl. vond de expositie / fundraising plaats. Het bestuur van Stichting Happy Life vond het een groot succes, maar wat vond Mary Carty er zelf van? We vroegen haar hiernaar:

Mary Carty“Toen ik in Nederland was in april/mei 2006 en ik zag waarmee jullie bezig waren vond ik het heel fijn dat jullie jonge mensen bezig waren iets te doen om wat te veranderen in de wereld. Veel mensen hebben een heleboel te zeggen maar werkelijk iets doen is veel anders. Mensen denken dat ze niets kunnen doen of dat wat ze kunnen doen niets uitmaakt op het geheel. Maar alle beetjes helpen en heel veel beetjes helpen een heleboel.

Wat mijn schilderijen betreft, alles wat ik in de loop van de jaren heb geschilderd was op Sint Maarten en een gedeelte in Nederland en ik deed er niets mee, behalve af en toe eentje weggeven. Op een ochtend werd ik wakker en opeens dacht ik, ik schenk alle schilderijen aan Happy Life om jullie een duw in de goede richting te geven. De volgende dag alles ingepakt en opgestuurd.

Wat daarna gebeurde had ik echt niet op gerekend. Een website, een expo. Ik vond alles geweldig. Dat er veel vrienden van mij naar de expo zijn komen kijken was voor mij heel leuk. Jullie hadden het echt geweldig verzorgd! Het begin is er en ik hoop dat er nog veel meer schilderijen worden verkocht. Happy Life heeft nu meer bekendheid gekregen en dat was ook mijn bedoeling.”


Minicredieten
Stichting Happy Life gaat een fonds opzetten om minicredieten te verstrekken aan arme mensen in het buitenland. In eerste instantie gaat het om leningen (zonder rente) om een opleiding te volgen. De eerste die hier gebruik van gaat maken is Melanie Louis uit Haïti. Zij gaat een pedicure / manicure opleiding volgen. Een voorwaarde is dat de personen die geholpen worden ook anderen helpen naar gelang hun mogelijkheden. Wij proberen op deze manier het “elkaar helpen” te verspreiden.

Voetballen voor Happy Life
Website MultiflevoOp 26 september j.l. zijn we in gesprek gegaan met Stichting Multiflevo / Lagaan (www.multiflevo.nl) om te bespreken wat wij voor elkaar kunnen betekenen. Beide stichtingen hebben uitgelegd waar ze voor staan, wat hun doelen zijn en hebben afgesproken dat er een samenwerking op touw wordt gezet.

Zo heeft iemand uit het Happy Life netwerk een compleet nieuwe website ontworpen voor Multiflevo. Multiflevo heeft hiervoor een donatie gedaan en gaat in februari 2007 een zaalvoetbaltoernooi organiseren. De opbrengsten van dit toernooi worden volledig besteed aan een nader te bepalen project.

Steunpunt Bali
We zullen in gesprek gaan met Steunpunt Bali (steunpunt.bluelagoondivers.com) waarbij onder andere aan de orde zal komen waar we als stichtingen tegen aan zijn gelopen of nog steeds lopen, om zodoende van elkaar te leren en elkaar te helpen. Tevens hebben zij een aantal projecten in het vooruitzicht waar Happy Life wellicht in kan participeren. Hierover zullen we uiteraard in het nieuwe jaar verder berichten.

Financiële tussenstand

Begin 2007 zal onze penningmeester een compleet financieel verslag maken en publiceren op onze website. Op het moment lopen er 2 acties, te weten:

1. Doe je overbodige spullen weg!
2. Mary's Art for a Happy Life!

De tussenstand van deze acties is als volgt:

De actie "doe je overbodige spullen weg!" heeft tot nu toe 7 verkochte items opgeleverd met een totale donatie van ruim €600. Deze actie kan daarom een succes worden genoemd en blijft hierbij een permanente actie. Heb je overbodige spullen die je (online) kunt verkopen laat het ons weten!

"Mary’s Art for a Happy Life" heeft op de expositiedag zelf 9 nieuwe donateurs opgeleverd. Er zijn totaal 11 schilderijen in de vorm van maandelijkse donaties verkocht. Over een periode van 1 tot 2 jaren ontvangen we ruim €2500 aan donaties. Momenteel is er nog steeds vraag naar de schilderijen. Deze actie loopt door. De schilderijen zijn in Almere te bezichten of via de Mary's Art website (marys-art.helpelkaar.info).

Nieuw: telefonische donatie
Telefonische donatieOp onze website is er sinds kort de mogelijkheid om een kleine donatie te doen via de telefoon. Inmiddels is deze donatieknop op verscheidene websites te vinden.

En verder ...
2006, 2007, 2008, ...
Voor Happy Life bestond 2006 voornamelijk uit oprichten, bedenken, plannen, netwerken, fondswerving, uitbreiden, verbeteren en actie nemen. In 2007 gaan we hiermee verder en zullen we concreet projecten gaan steunen. Belangrijk is dat we een constante stroom inkomsten genereren uit ons netwerk zodat we meer zekerheid hebben voor onze projecten.

Nieuwe acties. Help je mee?
Een continu doorlopend proces is het bedenken van nieuwe acties (fondswerving). We kunnen dit echter niet alleen en vragen iedereen ons hiermee te helpen.

Er zijn veel verschillende mogelijkheden binnen ieders eigen bereik. Van het verkopen van oliebollen in december, tot het houden van sponsorlopen op scholen in het voorjaar tot het organiseren van een frisse fietstocht tegen een donatie in november. Wie een goed idee heeft en dit wil uitwerken staat er natuurlijk niet alleen voor: vanuit Happy Life zal de nodige medewerking en ondersteuning komen voor het slagen van een actie! Dus heb je een goed idee? Neem contact met ons op!

Tot slot
Op dit moment bestaat het Happy Life netwerk uit 32 personen en we zijn er trots op dat dit in zo'n korte tijd gerealiseerd is.

© 2006 - 2019 | Privacy | Statuten | KvK 39095033 | +31.368449607 | mail@helpelkaar.info

Powered by Dutch Web Promotion