The nieuwe website is te vinden op www.happy-life.org

Nieuwsbrief 2007

Het is alweer enige tijd geleden dat wij nieuws hebben gebracht over de activiteiten van Stichting Happy Life. Er zijn een aantal projecten die niet haalbaar bleken te zijn. Dit werd veroorzaakt door o.a. de slechte communicatie mogelijkheden met onze contactpersonen op de betreffende locatie, de onmogelijkheid controle uit te oefenen op de resultaten van het project of simpelweg omdat het te duur of te ingewikkeld bleek te zijn. Er is ondertussen naar een nieuw project gezocht en die is gevonden in een gezamenlijke hulpactie met de Stichting Steunpunt Bali. Verderop in de nieuwsbrief meer hierover.

Het niet tot stand komen van de projecten betekent dat we geen kosten hebben gemaakt. Dit houdt in dat we er financieel goed voor staan. Mede dankzij uw maandelijkse donaties en giften hebben we op dit moment een netto bedrag van ruim € 8.000 op de bankrekening van de stichting staan en zijn we vrij van leningen en schulden.

In tegenstelling tot de projecten zijn de gehouden acties goed te noemen. Bijvoorbeeld de opgestarte pc | website service in samenwerking met Young & Grand. Ook hierover kunt u verderop meer lezen.

Wij doen ons best de stichting zo goed mogelijk te leiden, en geen geld te besteden aan onbetrouwbare projecten. Hierdoor kost het veel tijd om resultaat te boeken. We hopen op uw begrip hiervoor. Als u zelf goede ideeën heeft of als vrijwilliger met ons samen wil werken aan een betere wereld voor iedereen, laat het ons weten, wij kunnen alle hulp gebruiken!

Dan nu een overzicht van de verschillende acties en projecten.

Stichting Voedsel Loket Almere (VLA)

In Almere bestaat veel armoede. Stichting VLA biedt de helpende hand aan mensen die tijdelijk in een slechte financiële positie zitten door middel van het verstrekken van voedselpakketten. Ongeveer 150 tot 180 gezinnen doen een beroep op deze hulp maar er is nog steeds een wachtlijst. Stichting Happy Life wil hier graag aan meewerken. Er worden binnenkort donateurs geworven die een gedeelte van hun donatie willen bestemmen voor een voedselpakket van Stichting VLA en een ander gedeelte voor projecten van Stichting Happy Life. Ons doel is om per 1 maart genoeg van deze ‘combi donateurs’ gevonden te hebben om 3 pakketten per maand te kunnen financieren. Er zal met een folder langs de deuren worden gegaan om donateurs te werven.

Voetballen voor Happy Life

Stichting Multiflevo had het voornemen om dit jaar het Happy Life voetbaltoernooi te organiseren. De inkomsten zouden geschonken worden aan onze stichting. Bij een inzamelactie voor Stichting KiKa werd de gehele opbrengst gestolen. Er is toen besloten om prioriteit te geven om opnieuw fondsen te werven voor KiKa. Wat overigens gelukt is.

Doe je overbodige spullen weg!

Deze actie is bedoeld om geld in te zamelen voor Stichting Happy Life. Dit doen we door alle goede spullen die we niet meer nodig hebben te verkopen op internet. De opbrengsten, of een groot deel daarvan, worden gestort op de rekening van Stichting Happy Life. Tevens zal deze actie de nodige PR geven aan onze stichting. In 2006 heeft deze actie ruim € 600 opgeleverd. In 2007 tot nu toe € 20. Op de website vindt u een handleiding mocht u willen meedoen aan dit project. Kijk onder ‘acties’, ‘doe je overbodige spullen weg’.

PC | Website service

In samenwerking met Young & Grand is er een PC / Website service actie opgestart. Young & Grand is een startende IT onderneming die op internet een bedrijvengids voor Flevoland heeft opgericht, www.happybiz.nl. Hierin kunnen bedrijven of particulieren zich laten vermelden waardoor ze beter vindbaar zijn op internet. Als deze bedrijven ook nog donateur worden van Stichting Happy Life krijgen zij een hoge korting op hun website service abonnement. Dit heeft inmiddels een aantal nieuwe donateurs opgeleverd en is een erg geslaagd initiatief gebleken. Alle nieuwe klanten van Young & Grand worden donateur.

Inzameling kleding en speelgoed voor de stichting VLA

Stichting Voedsel Loket Almere heeft sinds maart dit jaar een kleding- en speelgoed loket. Immers, waar geen geld is om zelf eten te kopen is ook onvoldoende geld voor het aanschaffen van kleding en speelgoed. Om de stichting aan deze artikelen te helpen zamelen wij de hele maand november spullen in om ze dan in 1 keer naar Stichting VLA toe te brengen. Heeft u kleding of speelgoed dat heel en schoon is, dan kunt u contact met ons opnemen om het bij u te laten ophalen.

Haïti

Van de initiële verkenning is alleen mondeling verslag gedaan. Er is ter plaatse hulp geboden aan een school in de vorm van pennen, schriften e.d. voor een bedrag van € 300, -. De financiën hiervoor zijn niet door stichting Happy Life verstrekt maar door één van onze donateurs. Helaas is er geen foto- of reisverslag gemaakt. Dit 'verkenningsprojectje' is een goed leerpunt geweest voor volgende projecten.

Steunpunt Bali

Het lijkt erop dat dit het allereerste project is dat wij daadwerkelijk gaan steunen. Het speelt zich af op het Indonesische eiland Bali. Johan en Anke van de Klein van Stichting Steunpunt Bali gaan eind november naar het eiland om mede met de financiële steun van Stichting Happy Life twee basisscholen te voorzien van schoolboeken. Er zal tevens gewerkt worden aan verbeteringen aan het sanitair. Stichting Happy Life doneert € 1670, - aan dit project. Er wordt op dit moment nog gewerkt aan een tekst die de ‘help elkaar’ gedachte verwoord en als voorwoord in de schoolboeken zal worden opgenomen. Johan en Anke zullen later een uitgebreid verslag maken dat u dan op de website kunt lezen.

Zwemmateriaal voor gehandicapten in Suriname

Helaas kan dit project ondanks de voortvarende start, uiteindelijk geen doorgang vinden. Na alle inspanningen hebben we niet de doelstellingen kunnen bereiken die we als Stichting Happy Life zo belangrijk vinden. In overeenstemming met alle contactpersonen hebben we daarom besloten dit project te beëindigen. Diegenen die voor dit project hebben gedoneerd zullen we benaderen. Met hun goedkeuring zal het geld voor andere projecten worden gebruikt.

Vliegende Meubelmakers

De Vliegende Meubelmakers is een stichting die elke zomer studenten van het hout- en meubilerings college uitzendt naar een plek op de wereld waar dringend behoefte is aan meubels. In samenwerking met de Stichting Gered Gereedschap worden ter plaatse nieuwe meubels of andere benodigdheden gefabriceerd. Zij helpen op deze manier mee om de leefsituatie van bijvoorbeeld aids wezen in Zuid-Afrika te verbeteren. Stichting Happy Life juicht dit soort initiatieven van harte toe. Het Happy Life netwerk zal de website van deze stichting helpen vernieuwen. We sluiten niet uit dat er een intensievere samenwerking met Stichting Vliegende Meubelmakers zal gaan plaatsvinden.

Namens het bestuur
Stichting Happy Life.© 2006 - 2019 | Privacy | Statuten | KvK 39095033 | +31.368449607 | mail@helpelkaar.info

Powered by Dutch Web Promotion