The nieuwe website is te vinden op www.happy-life.org

Kascontrole van Stichting Happy Life

maandag 11 mei 2009

Eind februari 2009 hebben Mike van Alen en Willem Kraal de kascontrole van Stichting Happy Life uitgevoerd. De controle ging over de jaren 2006, 2007 en 2008. Het was de eerste keer dat er kascontrole bij Stichting Happy Life plaatsvond, en het was dan ook een aardige klus.

De administratie werd voor de kascontrole commissie inzichtelijk gemaakt dmv het tonen van rekeningoverzichten en de diverse facturen en andere bewijsstukken. Er was bovendien een overzicht gemaakt van de verschillende kosten en uitgaves van de afgelopen jaren. Deze zogenaamde staat van baten en lasten is voor iedereen in te zien door hieronder de betreffende link aan te klikken.

De kascontrole commissie heeft een positief oordeel over zowel de administratie als over de financiele positie van Stichting Happy Life. Ook een paar adviezen zijn gegeven waar Stichting Happy Life van harte mee aan de slag gaat.

Wij willen de kascontrole commissie bij deze dan ook hartelijk danken voor hun inzet en advies!

Volgend jaar zal er weer een kascontrole plaatsvinden over het jaar 2009.

Lees hier de conclusie van de kascontrole commissie.
Lees hier de staat van baten en lasten van Stichting Happy Life.
Lees hier de toelichting op de staat van baten en lasten.

© 2006 - 2019 | Privacy | Statuten | KvK 39095033 | +31.368449607 | mail@helpelkaar.info

Powered by Dutch Web Promotion