The nieuwe website is te vinden op www.happy-life.org

Nieuwsbrief 2009

Beste donateurs en vrienden van Happy Life,

Het is alweer een half jaar geleden sinds onze laatste nieuwsbrief, maar de vrijwilligers en het bestuur van Stichting Happy Life hebben niet stil gezeten. Onze website is vernieuwd, er is een project gestart in Ghana en er is promotie gemaakt tijdens het evenaarfestival. Hieronder wat meer info over onze aktiviteiten van de laatste tijd.


Nieuw Project gestart in Ghana, West Afrika.

Stichting Happy Life is op dit moment bezig met een project in Langbinsi, in Ghana. We doen dit in samenwerking met Stichting TACCO.
Het gaat om een creche, die op dit moment gehuisvest is in een overheidsgebouw dat niet voldoet. Er is geen behoorlijk sanitair, geen speelplaats en bovendien heeft het district het gebouw teruggevordert, waardoor de creche er binnenkort uit moet. Stichting TACCO heeft een plan gemaakt voor het bouwen van meerdere gebouwen: 2 klaslokalen, een computer centrum, een bibliotheek, een toiletgebouw, een watertank en een speelplaats.

In 2008 is de fundering gebouwd voor het gebouw met de 2 klaslokalen. Daarna was bij Stichting TACCO het geld op. Stichting Happy Life is hier op ingesprongen. Er is geld overgemaakt om het gebouw met de 2 klaslokalen af te bouwen.

Op de website zullen we binnenkort met meer informatie en foto's verslag hiervan doen.

Computers voor Ghana

Dezelfde stichting TACCO is op dit moment bezig met een computer trainingsprogramma in Ghana. Er is een computercentrum gerealiseerd waar mensen les kunnen krijgen in de basisbeginselen van de digitale wereld. Hiervoor worden regelmatig computers naar Ghana verscheept, verouderde computers van bedrijven of scholen in Nederland. Een vrijwilliger van Stichting Happy Life heeft een tiental computers van Van der Brugghenschool (Huizen) gekregen en deze weer doorgespeeld aan Stichting TACCO. Het Happy Life netwerk heeft op deze manier weer een klein steentje bijgedragen aan het verbeteren van de leefsituatie van anderen. Goed gedaan!


Controle van de boeken door de kascontrolecommissie

3 Jaar na de oprichting van Stichting Happy Life was het dringend tijd om de boeken en administratie van de stichting te laten controleren door een heuse kascontrole commissie. Deze commissie bestond uit Mike van Alen en Wim Kraal. Ze hebben zich verdiept in alle hoeken van de financiele administratie en vervolgens een positief oordeel gegeven. Tevens hebben ze een aantal aanbevelingen gedaan, die de penningmeester van harte overneemt.

De stichting staat er financieel gezien goed voor en groeit nog steeds. Het verslag van de kascontrole commissie en ook de jaarcijfers zijn in te zien via de website.


Kleding aktie april 2009

In april dit jaar is op initiatief van vrijwilligster Corrie Kraal weer een kledingaktie georganiseerd ten behoeve van Stichting Kleding loket Almere. Deze aktie was zeer succesvol! Een heleboel mensen gaven gehoor aan onze oproep om hun kleding in te leveren en zo kon het kleding loket weer blij worden gemaakt met een grote hoeveelheid kleding, schoenen en speelgoed. Op de website staan leuke foto's van deze aktie alsmede een verhaal van onze grootste sponsor van kleding, Dini van Vuuren.


Vernieuwde website

Marcel Jong, beheerder en ontwikkelaar van onze website, vond het tijd voor wat vernieuwing. Het ontwerp moest moderner, professioneler en duidelijker. Hij heeft een heel nieuw ontwerp gemaakt, waar de Stichting heel erg blij mee is.

Neem ook eens kijkje, en schroom niet met tips en ideeŽn te komen om de website en dus Stichting Happy Life een nog betere uitstraling te geven.


Wisseling van de wacht

Onze huidige voorzitter Annedike Grandia heeft kortgeleden aangegeven te willen stoppen met haar functie als voorzitter. Zij heeft de stichting sinds de oprichting een warm hart toegedragen maar vindt het nu tijd voor iets nieuws. "Ik ben bezig om via 'artsen zonder grenzen' deel te gaan nemen aan een project. Op het gebied van hygiŽne en voeding valt nog veel te doen. En ze kunnen mijn kennis goed gebruiken."

We willen Annedike via deze weg heel hartelijk bedanken voor haar inzet voor Stichting Happy Life en haar heel veel succes wensen met haar toekomst plannen! Helaas hebben we nog niet zo 1, 2, 3 een nieuwe voorzitter gevonden, maar zodra iemand zich aandient zullen we u daar zo snel mogelijk van op de hoogte stellen.


Promotie tijdens het evenaarfestival

30 en 31 mei jl. heeft Stichting Happy Life weer promotie gemaakt tijdens het jaarlijkse Evenaarfestival in Almere Buiten.

Het was een goedbezocht weekend, met stralend mooi weer. Veel mensen maakten een praatje, of namen een kijkje in onze kraam. Er was een grabbelton voor de kinderen, en er werden folders uitgedeeld met informatie over de Stichting.

In tegenstelling tot vorig jaar hebben we dit jaar meer nadruk gelegd op het verkopen van schilderijen. Dit om zo veel mogelijk donaties binnen te krijgen en de voorraad schilderijen te verkleinen. Dit was zeer succesvol. Er is in totaal 571,75 euro opgehaald.


Zoals jullie kunnen lezen zit Stichting Happy Life niet stil. Maar er kan nog een hoop meer werk worden gedaan als meer mensen zich zouden willen inzetten voor onze Stichting. Heb je interesse om mee te helpen? Meld je aan, we kunnen voor allerlei zaken mensen gebruiken! Zonder onze vrijwilligers zou de Stichting nergens zijn. Wij willen onze vrijwilligers hierbij dan ook heel hartelijk danken voor hun inzet in het afgelopen half jaar!

Namens Stichting Happy Life,

Linda Nieuwenburg | secretaris
Marcel Jong | penningmeester
Andrea Kraal | pr

© 2006 - 2019 | Privacy | Statuten | KvK 39095033 | +31.368449607 | mail@helpelkaar.info

Powered by Dutch Web Promotion