The nieuwe website is te vinden op www.happy-life.org

Kascontrole van Stichting Happy Life

zondag 20 juni 2010

Begin april 2010 hebben Mike van Alen en Willem Kraal de kascontrole van Stichting Happy Life uitgevoerd. De controle ging over het jaar 2009.

De administratie werd voor de kascontrole commissie inzichtelijk gemaakt d.m.v. het tonen van rekeningoverzichten en de diverse facturen en andere bewijsstukken. Er was bovendien een overzicht gemaakt van de verschillende kosten en uitgaves van het afgelopen jaar. Deze zogenaamde staat van baten en lasten is voor iedereen in te zien door hieronder de betreffende link aan te klikken. Je kunt op deze staat ook de financiele huishouding van de voorgaande jaren bekijken waardoor je een goed beeld krijgt van de veranderingen.

De kascontrole commissie heeft een positief oordeel over zowel de administratie als over de financiele positie van Stichting Happy Life. Ook een paar adviezen zijn gegeven waar Stichting Happy Life weer van harte mee aan de slag gaat.

Wij willen de kascontrole commissie bij deze dan ook hartelijk danken voor hun inzet en advies!

Volgend jaar zal er weer een kascontrole plaatsvinden over het jaar 2010.

Lees hier de conclusie van de kascontrole commissie.
Lees hier de staat van baten en lasten van Stichting Happy Life.
Lees hier de toelichting op de staat van baten en lasten.

© 2006 - 2019 | Privacy | Statuten | KvK 39095033 | +31.368449607 | mail@helpelkaar.info

Powered by Dutch Web Promotion