The nieuwe website is te vinden op www.happy-life.org

Beste donateurs en vrienden van Happy Life


Allereerst een bijzonder woord van dank voor de steun die we ook dit jaar weer mochten ontvangen van onze donateurs! En ook aan de vrijwilligers die de Happy Life projecten uitvoeren.

Het is alweer behoorlijk lang geleden dat we jullie geïnformeerd hebben over de aktiviteiten van Stichting Happy Life. Het lijkt stil, maar achter de schermen wordt flink gewerkt. Zo heeft de kascontrole plaatsgevonden, is er weer promotie gemaakt tijdens het Evenaarfestival en zijn we een nieuw project in Bali aan het opstarten. Tevens wordt gekeken naar meer projecten, waarvan we met 2 serieus bezig zijn.

Kascontrole

In april 2010 heeft weer de jaarlijkse kascontrole plaatsgevonden. Mike van Alen en Wim Kraal hebben de financiële administratie onder de loep genomen. Een positief oordeel was het resultaat. Lees meer hierover in het nieuwsbericht op de website. Je kunt hier ook de financiële stukken inzien. Suriname-boeken-5.jpg

Evenaarfestival

29 mei 2010 is er weer promotie voor onze stichting gemaakt op het jaarlijkse Evenaarfestival in Almere Buiten. Het festival was dit jaar maar 1 dag, waardoor er niet zoveel geld is opgehaald als de vorige jaren. Maar het resultaat van zo'n 250 euro mag er wezen.

Voor promotiedoelen zoeken wij mensen die zich willen inzetten. Marcel Jong en Andrea Kraal hebben het Evenaarfestival nu 3 keer georganiseerd, maar hebben aangegeven dit voor het laatst te hebben gedaan. Dus heb je zin om te helpen, meld je dan nu bij ons aan.

Boekenproject Suriname

Vorig jaar december hebben we in samenwerking met Stichting Aaneen een zending boeken naar scholen in Suriname verscheept. De boeken hadden we gedoneerd gekregen van een school in Brabant. De boeken zijn goed aangekomen, zo getuige een bedankbrief van Stichting Unu Pikin, die we op de website hebben geplaatst.

P1010300.JPG Nieuw project in Bali

Anke en Johan van der Klein van Stichting steunpunt Bali hebben een nieuw project aangedragen. Een kleuterschool op Bali heeft dringend een grote opknapbeurt nodig, en een plan van aanpak alsmede een financiële verantwoording werden ingediend. Stichting Happy Life heeft akkoord gegeven voor dit project. Het is een project dat goed binnen onze doelstellingen past, nl. het bestrijden van armoede door het helpen van kinderen door betere scholing. Een uitgebreider verslag van de opzet van het project kun je lezen op de website.

Stichting Alkmaar voor Alkmaar

Stichting Happy Life is al een tijdje in gesprek met Stichting Alkmaar voor Alkmaar om te kijken of er een mogelijkheid is te helpen bij het realiseren van een project in Suriname. Het is een stichting die vanuit Alkmaar (in Nederland) het plaatsje Alkmaar in Suriname ondersteunt. Momenteel wordt er gebouwd aan een mediatheek voor de Legêneschool en de verwachting is dat deze eind november 2010 zal worden opgeleverd. Zodra de bouw klaar is, inventariseert stichting Alkmaar voor Alkmaar of er voldoende boeken / lesmaterialen aanwezig zijn en of de spullen die er zijn in goede staat verkeren. Zodra die inventarisatie is gedaan, gaan we weer met elkaar in gesprek om te bezien of we samen kunnen werken met de inrichting van de mediatheek.

Voor meer informatie kijk ook op: www.alkmaarvooralkmaar.nl

Project Happy Child op Curaçao

De dames Virginia en Grigoria wonen beiden op Curaçao en hebben bij Stichting Happy Life aangeklopt om hen te helpen hun project Happy Child uit te voeren. Op Curaçao wonen veel arme gezinnen, die voor hun kinderen geen uniformen en schoolspullen kunnen betalen. Deze kinderen kunnen hierdoor geen onderwijs genieten, een situatie die zij niet wenselijk vinden. Zij willen deze gezinnen helpen door het aanschaffen van een uniform en schoolspullen en soms ook het betalen van het lesgeld. Stichting Happy Life is met hen in gesprek om te kijken op welke manier wij kunnen bijdragen aan het bevorderen van de scholing voor deze kinderen.

Vrijwilligers

Het vrijwilligers bestand bij Stichting Happy Life is behoorlijk klein. Dit is de reden dat het soms lijkt of er niet veel gebeurt. Al het werk met zo weinig mensen doen is lastig. Daarom zijn we dringend op zoek naar mensen die willen meedenken en/of hun handen uit de mouwen willen steken. Heb je interesse om wat te doen, laat het ons weten!

Voedselloket Almere

Vorig jaar hebben we 1500 euro overgemaakt naar Stichting Voedselloket Almere voor het verzorgen van voedselpakketten voor totaal 4 gezinnen per jaar (bij een gemiddelde doorlooptijd van 3 maanden). Ook dit jaar zullen we weer een bedrag naar hen overmaken om de voedselpakketten te kunnen blijven leveren. Voorwaarde is dat het een gezin met kinderen is. Er zijn vorig jaar afspraken gemaakt over een keer meelopen met het hele traject van inpakken tot afleveren, maar hier is helaas nog niets van gekomen. Ook voor deze klus zoeken we iemand die zich wil inzetten. Meer informatie over het totstandkomen van een nieuwe looptijd van het contract met Stichting VLA verschijnt binnenkort op de website.

Stichting Happy Life zal zeker weer goed resultaat opleveren met ons netwerk en donateurs in 2011.

Namens Stichting Happy Life,

Linda Nieuwenburg
Marcel Jong
Andrea Kraal

© 2006 - 2019 | Privacy | Statuten | KvK 39095033 | +31.368449607 | mail@helpelkaar.info

Powered by Dutch Web Promotion